Hem

Bivacken årsmöte 2017

Onsdag den 14 juni kl 18:30 vid lekplatsen. Alla har fått kallelse även i brevlådan.
Eventuella motioner lämnas till styrelsen innan mötet.

/Sven, Erik och Bart

 

Fest på Bivackgränden 2015

29 augusti är det dags igen för Bivackens årliga fest!

Inbjudan till Höstfest Bivacken 2015

 

På gång (uppdaterad 2015-01-30)

Byte av TV-leverantör till Sydantenn
Idag den 30:e jan skulle vi på Bivacken bytt TV-leverantör från ComHem till Sydantenn. Dessvärre stötte teknikerna på patrull och därför kommer bytet istället ske under måndagen den 1:e feb. Problemet med detta är att ComHem har planerat att koppla bort oss i helgen. Vi i styrelsen har därför ringt ComHem och önskat förlänga avtalet med en vecka. Huruvida denna förlängning av ComHem’s TV-avtal verkligen fungerar visste inte personalen då det är upp till projektledaren för området, men hon trodde det skulle gå bra. Så i bästa fall har vi TV non-stop. I värsta fall är vi utan under delar av helgen och delar av måndagen, och tvingas då umgås med familjen.

Bilskrämmor
Som ni säkert märkt har det placerats ut ett antal trafikhinder på Bivacken. Tanken med dessa är att förebygga olyckor tills dess att vi fått våra vägbulor. Skulle dessa stå i vägen är de lätta att flytta på.

Historik

Kort information om grävning som nu närmar sig vårt delområde
Ungefärliga tider för ‘Steg 2’ och ‘Steg 3’, grävning på delområde och in till fasadmätarskåp.
Detta sker UTAN avisering.

Bivackgränden tisdag 7 okt/onsdag 8 okt. Datum är ungefärligt och kan ändras.

Under byggtiden för delområdet gäller under arbetstid (vardagar 07.00-16.00) följande:
– Det får inte finnas bilar som blockerar ca 1 meter runt en tänkt linje från gata till fasadmätarskåp.
– Inga bilar får parkera på delområdets gator under byggtiden .
– Inga bilar alldeles nära gatorna då det kommer komma stora maskiner och köra i områdets gator.

TV-avtal med ComHem uppsagt
Nuvarande TV-avtal med ComHem löper med tre års intervall och avtalsperioden avslutas 2014-06-30 (uppsägning ett år innan). Eftersom Bivacken kommer ha en fiberlösning med TV-alternativ under 2014 har ComHems TV-avtal sagts upp och slutar gälla 2014-07-01. Alternativet var att TV-avtalet löpte vidare till 2017 á 123 kr/mån per fastighet, d.v.s. en total kostnad för Bivacken på 106 272 kr.

Eftersom fiberlösningen troligen inte kommer vara i drift innan december 2014 behöver TV-avtalet med ComHem förlängas. Styrelsen har 2014-03-13 varit i kontakt med Mattias Andersson på ComHem och förhandlat fram möjligheten att förlänga TV-avtalet till den 31:e januari 2015. Detta så att Bivacken inte står utan TV under nyårshelgen om fiberlösningen inte är i drift tills dess.

Det förlängda TV-avtalet med ComHem, om vi godkänner detta, börjar 2014-07-01 och löper t.o.m. 2015-01-31. Kostnaden är förhandlad till 90 kr/mån per fastighet, vilket är en reducering med 33 kr/mån per fastighet från dagens avtal. Senaste dag att underteckna detta avtal är 2014-05-25.

Farthinder
Asfalt kostar enligt utsago runt 6000 kr st. Ska kolla upp om det blir billigare i samband med asfalthanteringen då fiber grävs in.
Oavsett bör de klara snöröjning eftersom det annars kräver insatser som kan komma akut. Ett förslag är att använda samma hinder som för Annehem 5, d.v.s. området mitt emot Bivacken.

Kontakt har etablerats med PEAB och AKEA. Eftersom farthinder kommer delvis förstöras med fiberinstallationen är det bättre att vänta med hinder tills fiberdragningen är klar.

Årsmöte 2014
Kommer att hållas den 15:e augusti kl 18:30 vid lekplatsen framför Bivackgränden 25. Är det något ni vill ta upp? Meddela styrelsen senast den 13:e augusti.

Bivackens årliga fest 2014
Den 16:e augusti, d.v.s. dagen efter årsmötet, kommer festen gå av stapeln. Vi återkommer med detaljer…

Spegel vid utfarten från Bivacken
Efter samtal med Lunds kommun och vägverket framkom att en spegel inte är att rekommendera. Detta eftersom att en spegel kan vara vilseledande och därmed förvärra. Detta i kombination med att det inte finns ett bra ställe för att montera spegel gjorde att styrelsen beslutade att lägga nerförslaget med att sätta upp spegel vid utfarten.

Ventilationsrensning
Annehem 1 har kollektivt förhandlat fram en rensning av ventilationssystemet i husen från OVKservice Syd AB. Rekommenderat är att ventilationssystemet bör rensas vart 5 år. Erbjudandet vi på Annehem kan ta del av är följande:
* Priset är 595 SEK efter rutavdrag. (normalpris 995 SEK dvs. 40% rabatt) Företaget sköter all hantering av rutavdraget med skatteverket.
Annehem erbjudande Privat villor bostadsrätter 2013

Väghinder vid cykelstigen
Vi har varit i kontakt med bonden och han kommer lägga ut stenar. Bonden säger att det är han som snöröjer och ser inga problem med detta. Inga kända problem heller från kommun.

Annonser